Terms of Service

Termeni si conditii

TERMENI SI CONDITII PRIVIND UTILIZAREA WEB-SITE-ULUI

 

PROPRIETATEA INTELECTUALA

 

Materialele continute si drepturile de proprietate intelectuala aferente publicate pe acest web-site  apartin sau se afla sunt licenta societatii Bengos Romania sau altei societati din grupul Bengos si sunt protejate de lege. Folosirea textelor si a informatiilor de pe acest web-site(de ex. Comunicate de presa, baze de date si altele) este permisa in urmatoarele conditii cumulative:

  1. Documentele, materialele sau informatiile nu vor fi modificate;
  2. Vor fi folosite doar pentru uzul personal, necomercial
  3. Orice copie a acestor documente, materiale sau informatii sau orice parte a acestora trebuie sa includa instiintarea de copyright.

 

Folosirea informatiilor, documentelor sau materialelor este interzisa in afara cazurilor mentionate mai sus. Orice incalcare a acestor prevederi, atrage raspunderea potrivit legii. Utilizarea textelor si a datelor in conditiile de mai sus, nu permite folosirea designului si a layout-ului sau a imaginilor publicate pe web-site sau pe un web-site care apartine grupului Bengos. Elemente singulare aflate pe aceste web-site-uri sunt protejate de dreptul de autor (i.e. copyright). Ca atare, acestea vor putea fi copiate sau imitate exclusiv in conditiile mentionate la punctele la 1-3 de mai sus. Acesta prevederi sunt aplicabile, fara insa a se limita la, marci, logo-uri, grafica, imagini si culori folosite pe acest site de web.

 

Autorizatia de a copia in limitele mentionate mai sus nu permite includerea materialului, documentului sau informatiei sau a oricarei parti din acesta in orice alta lucrare sau publicatie, fie pe format hartie, format electronic ori de alta natura. In special (dar fara limitare) nici o parte a acestui website nu poate fi distribuita sau copiata pentru un scop comercial.

 

Nimic din ceea ce este continut in acest web-site nu poate fi subinteles ca oferind utilizatorului, implicit sau in vreun alt fel, o licenta de folosire,marca de inregistrare,drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala, acestea apartinand proprietarului acestui web-site.

Nici o parte din acest web-site nu poate fi reprodusa, retransmisa ori stocata pe un alt web-site sau printr-un alt sistem electronic de inregistrare.

 

IMAGINI PROVENIND DE LA TERTI

 

Acest web-site contine imagini, in special sub forma unor fotografii, care se afla in proprietatea unor terti. Folosirea acestora in scop comercial, fara acceptul proprietarului de drept, este interzisa in mod expres.

 

MARCI, DENUMIRI, LOGO-URI

 

Toate denumirile de produse si alte denumiri aflate pe acest web-site, sunt marci inregistrate ale unor companii apartinad grupului Bengos indiferent daca sunt marcate sau nu cu simbolul ® ® , ™ sau ©. Folosirea acestora este interzisa tertilor.

 

RISCURI

 

Accesarea web-site-ului de catre un utilizator se face pe propria sa raspundere. INFORMAŢIILE CONŢINUTE PEACEST WEB-SITE VĂ SUNT OFERITE “CA ATARE”, DOAR PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ DE INFORMARE, FĂRĂ A OFERI VREO GARANŢIE DE ORICE FEL. Aceste informaţii pot conţine erori tipografice, iar informaţiile vor fi modificate, reactualizate şi şterse fără înştiinţare prealabilă. Bengos Romania isi rezerva dreptul de a aduce in orice moment modificari continutului web-site-ului. Descarcarea programelor se va face pe risc prorpiu. Utilizatorul este raspunzator pentru asigurarea confidentialitatii datelor introduse pe web-site.

 

Proprietarul acestui site nu raspunde pentru virusii care afecteaza sistemul utilizatorului ca urmare a accesarii materialelor audio, video, a datelor sau textelor de pe site.

 

LINK-URI

 

Alexandrion nu oferă nici o descriere şi nici o garanţie de orice fel referitoare la orice alt web-site pe care puteţi alege să îl accesaţi prin prezentului web-site. Legăturile (link-urile) oferite de Bengos către astfel de web-site-uri sunt oferite doar pentru confortul dumneavoastră şi nu trebuie considerate a sugera că Bengos aprobă continutul acelor web-site-uri de web sau orice conţinut al acestora.

 

Va rugam sa verificati sectiunile referitoare la conditiile legale si politica de confidentialitate ale web-site-urilor apartinand proprietarului actualului web-site sau al unei terte parti catre care face trimitere prezentul web-site.Toate informatiile existente pe prezentul web-site au rol pur informativ si nu au scopul de a oferi consultanta sau sfaturi intr-un anumit domeniu. Proprietarul acestui site isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor existente pe acest site. BENGOS NU VA FI ÎN NICI O SITUAŢIE RESPONSABIL FAŢĂ DE NICI O PERSOANA PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTESAU ALTE TIPURI DE DAUNE REZULTANTE DIN ACCESAREA ACESTUI WEB-SITE, CA DE EXEMPLU, DAR FARA A SE LIMITA LA, ORICE PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR SAU PIERDERE DE DATE, CHIAR DACĂ PARTEA NU ESTE AVERTIZATĂ ÎN MOD EXPRES ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASTFEL DE DAUNE.

 

FOLOSIREA INFORMATIILOR

 

Comunicatiile de la utilizatori (altele decat datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidentiale, iar proprietarul acestui web-site poate utiliza informatiile in orice scopuri, incluzand reproducerea si publicarea, precum si utilizarea ideilor in orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, in cazul in care cei care acceseaza documentele produse de proprietarul acestui web-site intervin cu intrebari, comentarii, sugestii sau alte informatii de acest tip, in legatura cu continutul unui material, aceste informatii vor fi considerate drept non-confidentiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligatie legata de asemenea informatii, avand libertatea de a reproduce, utiliza, publica si distribui informatiile respective fara nici o restrictie. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, in orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul si tehnicile mentionate in aceste informatii.

 

Copyright © 2018, Bengos Romania. Toate drepturile sunt rezervate